رد کردن لینک ها

چگونه قیمت طلا و دلار را محاسبه کنیم؟

فرمول 1: بدست آوردن مظنه طلاي ايران 17 (705) عيار از طريق انس جهاني

9.5742  ÷ (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا) = مظنه طلاي ايران

 فرمول 2: بدست آوردن قيمت سكه تمام از طريق انس جهاني

4.24927  ÷ (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا) = قيمت يك عدد سكه تمام

 فرمول 3: براي بدست آوردن يك مثقال طلاي 18 (750) عيار از انس جهاني

 8.999 ÷  (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا) = قيمت يك مثقال طلاي 18 (750) عيار

 فرمول 4 : قيمت يك گرم طلا با هر عياري از روي مظنه بازار 17 (750) عيار

(705×4.608 ) ÷ (Au × مظنه) = قيمت يك گرم طلا با عيار Au

مثال: يك گرم طلاي 925عيار با مظنه روز 61355 تومان چه قيمت مي‌شود؟  جواب: 17.470 تومان

فرمول 5 : مقدار طلاي قابل خريد با يك مقدار پول معين:

(Au× مظنه) ÷(705×4.608×X)= وزن طلاي قابل خريد با Xتومان پول و عيار Au (شمش يا آبشده)

مثال: با 7000000 تومان و مظنه روز 61000 تومان، چند گرم طلا با عيار (935) مي‌توان خريد؟ جواب: 398.711 گرم

فرمول6: محاسبه قیمت دلار

قیمت درهم * usdaed = قیمت دلار

برای پیدا کردن usdaed تو گوگل بنویسین usd to emirates dirham یه جدول میاد مثل شکل  زیر

مثال : قیمت دلار = 3.67 * قیمت درهم

قیمت درهم را از سایت livedata.ir پیداکنید.

بازگشت به بالای صفحه